تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

تکنیک رژ لب

میکروشیدینگ ابرو

کانتور و شیدینگ لب

لیفت و تینت مژه

میکروبلیدینگ ابرو

ریموو تتو

اصلاح و قرینه سازی ابرو

کانتورینگ چشم

خط چشم

لیفت و حنای ابرو

میکروپیگمنتیشن ابرو

بن مژه

مشاوره و ارتباط

194 - 2620 - 0901

لیست قیمت ها

پکیج بهینه خود را انتخاب کنید

پکیج اصلاح و طراحی با حنا

تومان
60
1 هفته الی 3 هفته ماندگاری که نسبت به مراقبت های بعد و جنس پوست متغیر هست

اصلاح ابرو با موم تخصصی صورت

قرینه سازی فرم دهی باحنای تخصصی ابرو

میکروشیدینگ ابرو

تومان
600
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

با ب3 الی 5 سال ماندگاری در پوست های خشک

خط چشم

تومان
400
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

بدون درد و خون و ورم

با 3 الی 5 سال ماندگاری در پوست های خشک

ریموو تتو

تومان
300
جلسه ای
هر جلسه با فاصله زمانی 2 ماه انجام میپذیرد

استفاده از مواد ریموو گیاهی و بی خطر از برند هاای معتبر با سایت فروش جهانی

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

برای تعین تعداد جلسات نیاز هست عکس از محل مورد نظر ارسال کنید

پکیج لیفت و حنا و اصلاح ابرو

تومان
200
1 ماه الی 2 ماه ماندگاری که نسبت به مراقبت های بعد متغیر هست

اصلاح ابرو با موم تخصصی صورت

قرینه سازی با حنای تخصصی ابرو

فرم دهی و ایجاد خواب مناسب مو با مواد درجه یک ایتالیایی

میکروپیگمنتیشن ابرو

تومان
700
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

با بیش از 2 سال ماندگاری در پوست های خشک

تکنیک رژ لب

تومان
600
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

با بیش از 2 سال ماندگاری در پوست های خشک

کانتور چشم

تومان
500
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

با بیش از 2 سال ماندگاری در پوست های خشک

لیفت و تینت تخصصی مژه

تومان
130
1 ماه الی 2 ماه ماندگاری که نسبت به مراقبت های بعد متغیر هست

فرم دهی طبیعی و نچرال

بدون اسیب و شکستگی با مواد درجه یک ایتالیایی

میکروبلیدینگ ابرو

تومان
500
150 هزینه ترمیم یک ماه بعد

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

با بیش از یک سال ماندگاری در پوست های خشک

میکروشیدینگ وکانتورینگ لب

تومان
700
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

تکنیک نچرال و طبیعی

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

بدون ورم وخون ریزی

با 3 الی 5 سال ماندگاری در پوست های خشک

بن مژه

تومان
300
200 هزینه ترمیم یک ماه بعد

تکنیک نچرال و طبیعی

استفاده از رنگ ها ومتریال معتبر جهانی 

گیاهی و بدون اکسید اهن

استفاده از پک لوازم یک بار مصرف و بهداشتی و بهترین بیحسی

اختصاص بیشتریت تایم جهت طراحی و قرینه سازی به دلخواه مشتری

بدون ورم وخون ریزی

با 3 الی 5 سال ماندگاری